Model 1

Forslaget som Dragør Kommune som bygger på NIRAS rapport fra 2019

Model 2

Forslaget arbejder på at danne en helt ny kystprofil hvor der dannes et kliklandskab

Model 3

Her foreslås en ny, frembygget kystprofil udformet som en naturpræget sandbarre

Model 4

Mindre udgave af forslag 3, hvor der kun sikres udfor Søvangs kyststrækning.

Kystsikring af Søvang

Vores kyststrækning skal sikres, men hvordan?

Som vedtaget på generalforsamlingen i 2019 nedsatte bestyrelsen et udvalg der skulle varetage Søvangs interesser i de planlagte anlæg til beskyttelsen af Dragørs kyster.

Det er udvalgets hensigt at præge processen i en for Søvang god retning. Vi har i tæt dialog med et arkitektfirma – der bl.a. er kendt for Amager Strandpark og Køge Bugt Strandpark – udarbejdet konkrete forslag. Disse forslag skal påvirke de 3 konkurrencedeltagere i vores retning. Det skal senest ske i forbindelse med de såkaldte workshops hvoraf det første er midt i august.

De fire modeller

Vi har brug for, at der kommer forslag ud af konkurrencen, der kombinerer vision og realisme, og at den kortsigtede og visionære løsning sammentænkes i en helhed. Det betyder at samspillet med Natura 2000-områderne både må og skal tages op allerede nu.

Model 1

Forslaget fra Dragør Kommune som bygger på NIRAS rapport fra 2019

Forslag 3

Her foreslås en ny, frembygget kystprofil udformet som en naturpræget sanbarre

Model 2

Forslaget arbejder på at danne en helt ny kystprofil hvor der dannes et klitlandskab

Forslag 4

Mindre udgave af forslag 3, hvor der kun sikres udfor Søvangs kyststrækning.

Hent rapporten

%d bloggers like this: