Kære grundejere

Vi har tidligere bidraget med et oplæg til principper for løsninger ud for Søvang.

Vinderprojektet fra Arkitema i konkurrencen pegede på en sikring ud for Søvang med mange paralleller til vores forslag. Et overvældende flertal i Søvang stemte da også for forslaget ved vores nytårs-afstemning.

Den estimerede anlægspris har dog bekymret os i bestyrelsens kystsikringsgruppe – den høje pris kan føre til, at den ‘bedste’ løsning ved Søvang, trods alle gode intentioner, måske bliver fravalgt i en kommende realiseringsproces?

Sagen er at der på vores strækning på ca. 10% af den samlede kystlinje i kommunen skulle bruges over 50% af den samlede anlægssum.

Derfor har vi valgt at bidrage med et nyt oplæg, der viser hvordan principperne i vores oprindelige oplæg og vinderprojektet kan realiseres, så det får en økonomisk realisme og samtidig letter Natura2000 udfordringerne. Sikring mod stormflod vil være lige så høj som ved Arkitemas forslag.

Se det nye oplæg her.

Vi ser frem til det videre samarbejde med kommunen. Vi har lovet kommunen (truet?)med fortsat på at bidrage konstruktivt.

Kommunen har i samme periode arbejdet med Arkitema om det videre forløb for projektet. En del af ideen er at plukke det bedste fra de andre konkurrencedeltageres oplæg. Vi forventer at høre nyt herom til efteråret.

Categories:

Tags:

No responses yet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *