Arkitema K/S & COWI A/S

Med etableringen af et nyt fremskudt dige får denne strækning en naturbaseret kystsikring. Her tilføres byen et nyt oplevelsesrigt, rekreativt landskab med varierende naturoplevelser, hvor skiftende overgange mellem naturen på land og i vand giver forskellige rumlige og sanselige oplevelser.

LYTT Architecture med Hele Landet ApS, CORNELIUS VÖGE ApS og Tyréns A/S

Digets profil ændres, så gangstien flyttes ned på digets ydre skråning og adskilles fra en cykelsti, der placeres nede ved digets fod. Der etableres en ny græsklædt dige- krone, som ikke er til ophold. Der etableres stromflodssikring med en klap konstruktion i egetræ, der, i nedklappet tilstand, anvendes som gangsti.


Schønherr A/S med WSP, NATOUR Climate, Research, Development & Design og Almenr ApS:

På strækningen holdes digekronen så lav som muligt. Der påfyldes materiale i vandet, så eksisterende strandeng gradvis forhøjes og bevares, og kan fungere som bølgebrydende forland. Det eksisterende dige forhøjes til kote 2.2, og udføres i afgrænsningen mellem eksisterende sti og private haver (ekspropriering synes nødvendig)

Hent G/F søvang’s folder

Du kan her hente folderen, som vi har lavet i midten af december. Den beskriver ganske kort de 3 forslag set med Søvang øjne.

Folderen er omdelt til alle i Søvang den 19-20. december.Tilmelding til ‘nytårskuren’ 3/1-2021

Udfyld formularen til venstre for tilmelding

På grund af Covid-19 situationen i Danmark har bestyrelsen besluttet, at det ikke er forsvarligt at gennemføre et fysisk arrangement 3-1-2021 som oprindeligt planlagt.

Men I skal ikke snydes!  

Arrangementet bliver afholdt virtuelt. Datoen forbliver det samme 3.1.2021, og fordi vi alle kan ’samles på afstand’ bliver mødet også noget kortere, nemlig fra 11-13. 

 Det er meget vigtigt at så mange som muligt deltager. Det er den eneste måde hvorpå Søvang får størst mulig indflydelse på den løsning, der skal vælges. 

Mødet, som er interaktivt, vil afholdes via Microsoft Teams og AhaSlides. Derfor skal du benytte to forskellige links for deltagelse. Disse links finder du lige herunder. Klik på knapperne for adgang.


 Med ønsket om et godt Nytår,

 Kystsikringsudvalget/Bestyrelsen


%d bloggers like this: