Skitseforslag – Model 4

Sandbarren for 100 årshændelse

Model 4
Sandbarre kun ud for Søvang

På tegning 04 er vist at Sandbarren evt. kan udvikles som en løsning der alene etableres ud for Søvang. Her vil en stormflodssikring forsat skulle ske med det nuværende dige, som vurderes at kunne beskytte mod en 100 års-hændelse. Forhøjelsen kan i Søvang ske som en grøn løsning på grund af de reducerede bølgepåvirkninger.Sandbarren vurderes at kunne opføres lavere, i op til kote 2,0.

Beskyttelse ved 100 årshændelse

Sandbarren for 100 årshændelse

Beskyttelse ved 100.000 årshændelse

Sandbarren kun ud for Søvang for 100.000 årshændelse