Grundet Corona-restriktioner blev præsentationen afholdt digitalt. I forhold til Workshop 2 er der tale om både justeringer og præciseringer, men fundamentalt var der store ligheder. Naturligvis var detaljeringsgraden i forslagene højere. Der var kommet meget ”på kort sigt” og ”på lang sigt” til.

Da ”på lang sigt ” er efter 2050, er det vigtigt at flere yngre grundejere i Søvang involveres sig i debatten. I første omgang opfordres alle interesserede til at se præsentationen på Dragør kommunes hjemmeside.  Fra den 6. til den 11. november udstilles rådgiverholdenes tre konkurrenceforslag på Dragør Havn. Udstillingen er åben for alle og vil være bemandet i udvalgte dagtimer. Den 9. november fra kl. 16.00 – 18.00 er der mulighed for at stille (kritiske) via en live chat i Facebook gruppen ”Diger i Dragør”. Derimod er det annoncerede borgermøde senere i november aflyst (Corona igen!).

Overordnet er det positivt at se udviklingen fra start og til nu. I starten for snart 3 år siden taltes kun om forhøjelse af diger og Natura 2000 begrænsende effekt på andre muligheder. Nu er samspil med naturen og Natura 2000 og mindre digeforhøjelser de centrale temaer.

Om et par uger starter kommunens bedømmelsesperiode og politisk behandling. Hvorefter en vinder forventes udpeget uge 10 næste år. Bemærk at kommunen klogt nok har betinget sig at plukke frit blandt de indkomne forslag. Dvs. at vinderens løsning for Søvang ikke behøver at være den der gennemføres.

Categories:

Tags:

No responses yet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *