Her står vi: 

Med baggrund i en generalforsamlingsbeslutning i 2019 har vi lovet grundejerne, kommunen og os selv i kystbeskyttelsesudvalg og bestyrelse, at vi ville yde konstruktivt medspil for at sikre Søvangs interesser i en fremtidig kystbeskyttelse. I første omgang for at undgå en markant digeforhøjelse, men efterfølgende også for at forøge de naturtyper der er værdifulde for både planter, dyre- og fugleliv og beboere. 

Se gerne status september 2021 på hjemmesiden www.søvang-dragør.dk .  

Valget har ændret balancen i kommunalbestyrelsen således at hele projektet vil være i en slags limbo indtil februar. Kystbeskyttelsesudvalget afholdt derfor d. 11. december 2021, et møde med projektmedarbejdere i kommunen for at få en status, og for igen at understrege, at vi i Søvang ønsker at bidrage konstruktivt til processen. Kommune oplyste at der i januar afholdes en temadag for den nye kommunalbestyrelse. Derefter forventes det i administrationen at projektet – måske med visse (endnu ukendte) ændringer – kommer tilbage på sporet.   

Foreløbig er udgangspunktet fortsat forslaget fra Arkitema, som stort set alle i foreningen stemte for i begyndelsen af året. Kommunen har fortsat respekt for Søvangs arbejde og forslag.  

Såvel administrationen som politikerne har givet udtryk herfor.  

Det betyder, at vi fortsat bliver tæt involveret i udformningen af kystsikringen ud for Søvang.  Konstruktionen kan derfor meget vel ende med at ligge tæt på vores seneste oplæg fra dette efterår som kan findes på Kystsikringsudvalgets hjemmeside: Forside – Kystsikring af Søvang (midtinaturen.dk) 

Som tidligere meddelt er dette forslag lige så sikkert som Arkitema’s, mindre i omfang, væsentlig billigere og forhåbentlig nemmere at få godkendt ift. Natura2000. Forslaget betyder adskillelse af cyklende og gående; sikrer vores badebro. Den store forskel til Arkitemas løsning er at forlandet kan gøres smallere. Der skal fortsat etableres et fremskudt dige der slutter ud for bålpladsen. På strækningen herfra og til skoven vest for Søvang skal det nuværende dige forhøjes med ca. 30 cm). 

Fremtid. 

Der er bevægelse i landspolitikken omkring finansiering. Aktuelt søges om et større tilskud til etablering af kystsikring fra Sydvestpynten og frem til Søvang. Således fjernes risikoen for at Søvang oversvømmes bagfra (hvilket pt. regnes for den største risiko for Søvang). 

Hele finansieringsdelen af kystbeskyttelse kan være i opbrud. Havvandsstigningen skal ikke kun være de enkelte grundejeres og kommuners problem. Vi venter spændt, og ved at kommunalbestyrelsen forsøger at fremme diskussionen heraf på Christiansborg. 

Tidsplan: Det virker som om vi jævnligt får ændrede tider for etablering af kystsikring af Søvang. Det seneste bud er etablering før 2030.  

Vi overvejer at søge juridisk ekspertbistand på Natura 2000 området. 

Vi overvejer også at invitere den nye kommunalbestyrelse på en ”digevandring” til februar. 

Kommunen har givet tilsagn om at deltage med et indlæg og aktuel status på den kommende generalforsamling i marts 2022. Forhåbentlig er der godt nyt til den tid  

Det efterfølgende er kommunens notater fra mødet: 

Citat:  

Af pointer fra mødet har jeg noteret: 

  

Tidsplan

Der ligger ikke en fastlagt tidsplan for realisering af strækningen udfor Søvang. Jf. udviklingsplanen, er det planen, at strækningen skal være anlagt inden 2030. Med en forventet fravigelsesproces som en del af myndighedsbehandlingen, vil der sandsynligvis gå 5- 8 fra der er besluttet en løsning, til projektet kan realiseres. 

  

Økonomi: Der er ikke udarbejdet en bidragsmodel for projektet endnu. Modellen afhænger af de valgte løsninger, men det forventes at kommunalbestyrelsen kommer til at beskæftige sig med bidragsmodel og finansiering i 2022. 

  

Proces og inddragelse: Der blev udtrykt ønske om involvering. Hvis forvaltningen har brug for præciseringer eller uddybninger vedr. Søvangs materiale, udarbejdet af Dan Hasløv, er vi meget velkomne til at vende tilbage. 

  

Grundejerforeningen har planlagt generalforsamling den 11. marts 2022. Der er et ønske om at mødes med forvaltningen i den forbindelse mht. status for projektet. Forvaltningen vil gerne give status forud for generalforsamlingen – enten i form af statusmøde med dige-gruppen forinden eller evt. deltagelse på generalforsamlingen. 

  

Meld endelig tilbage, hvis I har kommentarer til ovenstående. 

  

Venlig hilsen  
 
Lise Holm   
Projektleder  
 

Citat slut  

Categories:

Tags:

No responses yet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *